ISIK-ONLINE 2012 UTA nın tarih sırasına göre Yönetim Kurulu Başkanları Tarihleri Adı ve Soyadı 1993 / 1995 Dr.med. Erkan Dirik 1995 / 1997 Dr.med. Cihat Şen 1997 / 1998 Taşkın Sakarya 1998 / 1999 Ömer Oskay 1999 / 2000 Oktay Gökten 2000 / 2001 Dr. Mustafa Aykut 2001 / 2002 Mustafa Akdenizli 2002 / 2005 Erol Dilmen 2005 / 2009 Ahmet Necati Işık 2009 / 2012 K. Ersin Semen 2012 /  2013 Ahmet Necati Işık 2013  K. Ersin Semen 2014 Haydar Şenkesen