Öncelikle UTA, bilgi çağı olarak adlandırılan üçüncü bin yılda niteliği yüksek bir topluma dönüşmenin, niteliği yüksek bireylerin yetiştirilmesi ve bu nitelikteki bireylerin örgütlenip dayanışmasıyla gerçekleşeceği ilkesini benimser. Bu ilke doğrultusunda yalnız Stuttgart ve çevresinde yaşayan Türklere değil, aynı zamanda tüm Türkleri ve onların yakın geleceklerini ilgilendiren konulara ilişkin öngörüşlerin saptanmasına katkıda bulunmaya çaba gösterir. Kendi içinde uyumlu-dünyada uyumlu toplumların, Atatürk’ün  Yurtta barış-Dünyada barış  felsefesini özümseyen bireylerce gerçekleştirileceğine inanır ve üyelerinin bu düşünce çizgisinde yaşam biçimi oluşturmalarına özen gösterir. UTA canlı ve cansız doğanın korunmasının geleceğimize saygı ile eşdeğer olduğunun, bu yüzden gelecek kuşaklara korunmuş ve olanaklıysa geliştirilmiş bir ekolojik sistemin miras bırakılması gerektiğinin bilincindedir. Zamanın bireyleri, dolayısıyla da toplumu sürekli olarak değiştirmesi kaçınılmazdır. Bu sürekli değişimin sürekli daha iyiyi, daha doğruyu ve daha estetiği hedeflemesi yönünde çalışmalar yapmak UTA’nın varlık nedenidir.             Çağdaş bilimsel düşünce UTA’nın düşünce biçimini yansıtır.             UTA üyeleri kendilerini ve içinde bulundukları toplumları erdemle temsil etmekle yükümlüdürler.   UTA laik, demokratik ve cumhuriyetçi bir yönetim anlayışının savunucusudur. Belirli bir parti doğrultusunda politize olmayı yadsımakla birlikte, Türkleri ve Türkiye’yi doğrudan ya da dolaylı ilgilendiren politik konularda duyarlı olmayı zorunluluk sayar. Hukuk, kültür, sanat, yazın, politika, yönetim bilimleri, bilişim, teknoloji alanlarında benzeri ilkeleri amaçlamış diğer sivil toplum örgütleri, bireyler ve kamu kuruluşları ile ilişkiler ve dayanışma UTA’nın çalışma modelini tanımlar. Yukarıda sıralanan ilke ve hedefler doğrultusunda toplantı, konferans, konser, sergi, açık oturumlar düzenlemek, yayınlar üretmek UTA’nın etkinliklerini oluşturur.             UTA, Almanya Türk Akademisyenleri Konseyi (ATAK) üyesidir.
ISIK-ONLINE 2012